Feramo. Gray cast iron foundry and patterns manufacturer of wood, epoxi and metal

Feramo

Úvodem

Slévárna šedé litiny FERAMO byla založena v roce 1932 a specializovala se na topenářskou techniku. V letech 1970-1990 prošla rozsáhlou modernizací, čímž se stala jednou z nejdůležitějších sléváren v České republice se širokou nabídkou výrobků a klientů. Od května 2008 je Feramo členem European automotive holdingu ACE Group, jež je vlastníkem dalších dvou sléváren. První z nich se nachází ve Španělsku a vyrábí odlitky z tvárné litiny (Fuchosa), druhá je v Polsku (EBCC) a zaměřuje se na výrobu hliníkových odlitků. ACE Group je obchodovaná na Varšavské burze cenných papírů.


Feramo je situováno v Brně, v srdci regionu automobilové výroby, které je velmi dobře dostupné všem potenciálním i stávajícím klientům ACE. Feramo vyváží odlitky téměř do všech zemí po celé Evropě. Naše hlavní úsilí je zaměřeno na požadavky našich klientů, kteří vyhledají litinové odlitky o váze mezi 0,5 až 80 kg. Naše současná výrobní kapacita je 19.000 tun/ročně. Díky ambicióznímu investičnímu plánu vzrostou rychle výrobní kapacity Feramo až na 40.000 tun/rok. V současné době máme 214 zaměstnanců na tři směny.

FERAMO. Vodařská 108/15, Brno 619 00, Czech Republic

Tel. +420 544 509 962/963 - 00420 544 509 963. feramo@feramo.cz