Feramo. Gray cast iron foundry and patterns manufacturer of wood, epoxi and metal

Feramo

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dlouhodobá strategie

V oblasti životního prostředí je dlouhodobá strategie společnosti směrována směrem ke snižování výrobního odpadu nebo jeho recyklaci jako vstupní surovina pro široká odvětví průmyslu. Dalším prvkem, který se stane součástí dlouhodobé strategie, je efektivní využívání energií včetně vodního hospodářství. Tento prvek bude řešen v návaznosti na výměnu tavící technologie, tedy až v horizontu roku 2014/2015.

V neposlední řádě je taktéž snaha o soustavné zlepšování kvality ovzduší a emisí produkovaných naší společnosti. V tomto ohledu jsme dosáhli vynikajících výsledků a to v rámci projektu "Odprášení TZL Feramo", který přinesl radikální snížení produkce emisí TZL (prach). Hlavním cílem projektu byla výměna filtrační technologie, která splňuje přísné interní emisní limity i limity požadované českou legislativou. Celkové náklady na výměnu filtrační technologie činily 19 333 000 Kč bez DHP. 64% celkových finančních nákladů bylo čerpáno z fondů Evropské unie. Dlouhodobé výsledky měření emisí TZL jsou hluboce podlimitní a nepřesahují 5 mg/m3.

 


 

FERAMO. Vodařská 108/15, Brno 619 00, Czech Republic

Tel. +420 544 509 962/963 - 00420 544 509 963. feramo@feramo.cz