Feramo. Gray cast iron foundry and patterns manufacturer of wood, epoxi and metal

Feramo

Osobní rozvoj zaměstnanců

Feramo Metallum International je společností, která si uvědomuje, že pro její další úspěšný rozvoj je nutná investice nejen do výrobních procesů, nových technologií, modernizace pracovního prostředí, ale především a hlavně do lidských zdrojů. Oblasti osobního rozvoje a vzdělávání se snažíme v naší společnosti věnovat velkou pozornost.

Máme zájem, aby si zaměstnanci již od dělnických pozic zvyšovali kvalifikaci, naučili se pracovat s novými technologiemi a dokázali pak samostatně řešit i odstraňovat problémy na pracovišti. Takto získané dovednosti a schopnosti by potom měli samostatně používat přímo v pracovním procesu.

Prvním rokem je ve společnosti zavedena metoda 5 S. Cílem zavedení metody je mít uspořádané pracoviště a udržovat neustále čisté, kvalitní a organizované pracovní prostředí tak, aby zaměstnancům poskytlo co nejlepší pracovní podmínky. Implementace metody probíhá v několika fázích - nejdříve byla spuštěna ve výrobním procesu a následně bude pokračovat v ostatních i nevýrobních – administrativních střediscích společnosti. Dělníci na všech střediscích tak jsou již od samotného začátku používání přímo zainteresováni na celém projektu a výsledcích implementace metody . Byli seznámeni a ztotožnili se s cíli používání této metody a s cestou, která vede k jejich dosažení. Pravidelné hodnocení jednotlivých pracovišť, zaměřené na dodržování metody motivuje zaměstnance tuto metodu nepodceňovat. Snažíme se tak zaměstnance vést k tomu, aby se co nejvíce podíleli na rozvoji, hospodářských výsledcích, zvyšování produktivity a celkové prestiže společnosti.

Naším vlastníkem je zahraniční společnost, nejen z tohoto důvodu, máme velký zájem na tom, aby naši zaměstnanci dokázali komunikovat i v jiném než mateřském jazyku. Ve společnosti probíhají jazykové kurzy anglického jazyka. Zaměstnanci jsou rozděleni do skupin dle úrovně znalosti cizího jazyka a efektivitu jazykového vzdělávání pravidelně vyhodnocujeme.

Školení, kurzy a jiné semináře pečlivě plánujeme a snažíme se, aby na sebe jednotlivé rozvojové aktivity vzájemně navazovaly a dlouhodobě zapadaly do naší personální strategie.

Kariéra a osobní rozvoj v naší společnosti je v rukou každého jednotlivce. Vzhledem k právě probíhajícímu investičnímu projektu, mají zaměstnanci možnost povýšit, či změnit svoji dosavadní pracovní pozici.

Snažíme se, abychom systémem hodnocení zaměstnanců a individuálními pohovory pomohli najít ideální cestu pro naplnění představ zaměstnance, které jsou v souladu s našimi představami, a využili všech jeho schopností a potenciálu a v návaznosti na to pak naplánovali jeho osobní rozvoj. Uvědomujeme si, že rozvoj způsobilosti zaměstnance je nepřetržitý proces poskytování příležitostí ke vzdělávání, směřující k rozšíření znalostí a rozvoji dovedností zaměstnance.


 

FERAMO. Vodařská 108/15, Brno 619 00, Czech Republic

Tel. +420 544 509 962/963 - 00420 544 509 963. feramo@feramo.cz