Feramo. Gray cast iron foundry and patterns manufacturer of wood, epoxi and metal

Feramo

   

 • Automobilový průmysl
 • Automotive Off Road
 • Pohony a převody
 • Strojní součásti
 • Spotřební průmysl
 • Topenáčská technika

kontakt feramo

 

VÝROBA

Díky našim výrobním technologiím můžeme klientům nabídnout:

Odlitky ze šedé litiny dle:

 • ČSN 42 2415 (DIN GG 15, EN GJL-150)
 • ČSN 42 2420 (DIN GG 20, EN GJL-200)
 • ČSN 42 2425 (DIN GG 25, EN GJL-250)


Roční výroba slévárny je 18. 000 tun odlitků. Od roku 2013 budeme schopni zákazníkům nabídnout také odlitky z tvárné litiny GGG.

 

Program záruky kvality, implementovaný do různých fází, je samozřejmý:

  • Kontrola rozměrů modelového zařízení

  • Kontroly jader před umístěním do formy

  • Analýza formovací směsi v laboratořích společnosti

  • Kontrola vsázky

  • Spektrografická analýza tekutého kovu

  • Stanovení mechanických vlastností odlitků: pevnost v tahu, tvrdost a metalografická analýza

  • Závěrečná kontrola po dokončení produktů

 

Životní prostředí a naše společnost:

Neméně důležité je pro naši společnost životní prostředí. V investičním plánu investic naší společnosti, je zařazena elektrifikace tavírny. V praxi to bude znamenat náhradu kupolových tavících pecí pecemi elektrickými indukčními.

Od roku 2011 probíhá, za podpory dotačních fondů EU, kompletní výměna mokrých odlučovačů prachových částic za suché filtry s tlakovou regenerací. Účinností těchto moderních filtrů snížíme emise škodlivin řádově na 10%. Tyto filtry s velkou rezervou splňují nejnovější požadavky norem.

FERAMO. Vodařská 108/15, Brno 619 00, Czech Republic

Tel. +420 544 509 962/963 - 00420 544 509 963. feramo@feramo.cz