Projekt „MELIUS“

registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004413
schválený v rámci výzvy č. 43/2016 Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností pracovníků a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
Doba realizace projektu: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2019

Cílovou skupinu projektu tvoří zaměstnanci příjemce dotace FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o. a partnerů projektu Strategon s.r.o. a optimio s.r.o. Do projektu se zapojí 83 osob, z toho 71 osob překročí hranici bagatelní podpory.

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:

  • Obecné IT

  • Specializované IT

  • Měkké a manažerské dovednosti

  • Účetní, ekonomické a právní kurzy

  • Technické a jiné odborné vzdělávání

  • Interní lektor

Celkový rozpočet projektu činí 3 092 497 Kč a je financován z 85% z Evropského sociálního fondu a z 15% z vlastního rozpočtu příjemce a partnerů projektu.

Realizace Strategon s.r.o.    FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o.    Zpracování osobních údajů