Společnost Feramo Metallum International s.r.o. realizuje projekt reg. číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01261 „Odborným vzděláváním zaměstnanců k rozvoji a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Feramo“. Projekt probíhá v období od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015. V rámci projektu dojde k realizaci školení zaměstnanců zaměřené na obsluhu a údržbu strojů DISA, na bezpečnost výrobku a audit procesu, na manažerské dovednosti, rovné příležitosti žen a mužů, dále odborných školení pro výrobní úsek a pro úsek technologie.


Realizace Strategon s.r.o.    FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o.    Zpracování osobních údajů