1.

Tvárná litina

Tvárnou litinu vyrábíme podle individuálních specifikací zákazníka.

2.

Technická příprava výroby

Pro vysokou kvalitu našich odlitků používáme již v předvýrobní etapě počítačovou simulaci plnění forem a tuhnutí kovu ve formách. Pro výrobu modelů na CNC strojích provádíme počítačové zpracování dodaných podkladů ve 3D. Všechny aktivity v rámci řízení nových projektů jsou koordinovány a řízeny Projektovým vedoucím

3.

Tavení

Přípravu tekutého kovu zajišťují tři elektrické indukční pece s automatickým systémem zavážení vsázky a výkonem cca 10 t/hod.

4.

Odlévání

Odlévání tekutého kovu do forem je zajišťováno prostřednictvím odlévacích automatů s indukčním ohřevem.

5.

Vertikální formování do pískových forem

Specializujeme se na vertikální formování do pískových forem na automatických formovacích linkách Disamatic a to především z důvodu rychlosti, kvality, všestrannosti a bezpečnosti výrobního procesu. Tento proces používá extrémně vysoké formovací tlaky a rychlost, přičemž zajišťuje velmi vysokou přesnost.

6.

Výroba jader

Jádra jsou vyráběna metodou COLD-BOX AMIN na strojích LAEMPE L 20, LAEMPE LL 20 a 2 x LORAMENDI L25

7.

Dokončovací operace

Cídírna je vybavena stroji Gostol TST, 2 x STEM B 12x16, a 2 x TZV. Dokončovací práce jsou realizovány na stojanových a ručních bruskách.

8.

Záruka kvality

Kontrola rozměrů a stavu modelového zařízení
​Kontrola jader před umístěním do formy
Analýza formovací směsi v laboratořích společnosti
Kontrola vsázky
Spektrografická analýza tekutého kovu
Stanovení mechanických vlastností odlitků: pevnost v tahu, tvrdost a metalografická analýza
Rentgen
UZ
Závěrečná kontrola po dokončení produktů

Realizace Strategon s.r.o.    FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o.    Zpracování osobních údajů